МК професій загальних для всіх видів економічної діяльності