Елементи дуальної системи в дії

Елементи дуальної системи в дії

Сьогодні якісна підготовка робітника в системі професійно – технічної освіти  можлива лише за умови упровадження нових освітніх технологій, модернізації матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, удосконалення навчально-виховного процесу, доступності і ефективності освіти та підготовки нового покоління робітничих кадрів до життєдіяльності в умовах сучасного суспільства.    Ефективним інструментом досягнення поставлених завдань є впровадження дуальної  система навчання. Дуальна система навчання за своїм змістом, означає паралельне навчання у освітньому закладі та на виробництві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств промисловості та сфери побуту.

Тож вже сьогодні, учні групи КТ-24, здобувши теоретичну підготовку з теми «Приготування бездріжджових видів тіста та виробів з них» закріплюють свої знання в умовах виробництва.  Висококласні фахівці, майстри – кондитери  навчають  майбутніх колег.

 Найкращі кондитери міста  показали майстер – клас  по  приготуванню та оздобленню імбирних пряників. В процесі роботи учні мали змогу самостійно  формувати, випікати, глазурувати, художньо оформлювати та декорувати пряники.

Такі заняття дають змогу не тільки якісно закріплювати теоретичні знання та здобувати практичні уміння і навички в умовах виробництва, а й створюють високу мотивацію до подальшої праці на підприємстві.