Програма виробничого навчання виконана

Програма виробничого навчання виконана

Опанувавши програму виробничого навчання з професії «Офісний службовець (бухгалтерія)» учні групи БТ -16 здобули професійні уміння та навички  з ведення нескладних операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві, в установі, організації. Навчилися вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність.

Також учні навчилися виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і розносити їх за рахунками, проводити нескладні розрахунки за окремими дільницями бухгалтерського обліку, оформляти первинні документи, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати нескладну бухгалтерську звітність.

Заключним етапом навчання з професії «Офісний службовець (бухгалтерія)» є вихід учнів на виробничу практику на підприємстві. Учні удосконалять свої знання, уміння та навички, а також ознайомляться з програми «Мережа», «Казна», «Соната», «М.Е.Doc» з якими працюють бухгалтери на підприємствах приватної власності та державних установах.