Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м), за ІІІ квартал 2017р.

Сума коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених чинним законодавством – 120000 грн.