Поетапна кваліфікаційна атестація групи ЕлТ-3 «Електрозварник ручного зварювання»

Поетапна кваліфікаційна атестація групи ЕлТ-3 «Електрозварник ручного зварювання»

Знання та уміння учнів – це найважливіший об`єктивний показник ефективності і результативності всього навчально –виховного процесу.

Комплексні кваліфікаційні завдання були розроблені відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії «Електрозварник ручного зварювання».

Варіанти завдань відповідали вимогам до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації та обов’язків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних компетентностей осіб, які навчаються за професією «Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду».

Учні вирішували питання вибору матеріалів та визначали режими їх обробки, підбирали необхідне обладнання та інструмент, вибирали оптимальні режими зварювання вузла чи окремих деталей згідно креслення.

 Також учні виявляли свої знання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.