Виховна робота

 Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Виховна робота з учнями в ліцеї здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту»«Про професійно-технічну освіту» та «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року № 1243.

Мета виховного процесу в навчальному закладі:

«Виховання компетентного випускника через формування ключових компетентностей різних сфер життєдіяльності особистості за допомогою впровадження інтеграції комп’ютерних та традиційних освітніх технологій у виховний процес».

 Виховання учнів реалізується у процесі організації:

– навчально-виховної діяльності;

– діяльності соціально-психологічної служби;

– позаурочної та позакласної діяльності;

 – роботи органів учнівського самоврядування;

 – взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

Завдання  виховного процесу у ліцеї:

  • ефективно використовувати національні традиції, сучасний педагогічний досвід та дослідження сучасної психолого-педагогічної науки у сфері виховання;
  • будувати виховний процес з урахуванням пріоритетів системи виховання морально-етичного і превентивного виховання;
  • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров’я;
  • посилити роль сім’ї у вихованні дітей, зміцнити її взаємодію з ліцеєм;
  • продовжувати розвивати демократичний стиль керівництва виховним процесом;
  • сприяти розвитку юнацьких об’єднань;
  • продовжувати підвищувати професійну компетентність педагогів у здійсненні процесу виховання користуючись інноваційними педагогічними технологіями, створюючи ситуації успіху;
  • зміцнювати матеріальні умови процесу виховання.
  • розвивати у молоді творчі здібності, всесторонньо підтримуючи творчу та обдаровану молодь;
  • продовжувати моніторингове вивчення рівня сформованості життєвих компетентностей особистості.

Орієнтирами у роботі є виховання в учнів ціннісного ставлення:

–         до суспільства і держави;

–         до людей, сім’ї, родини;

–         до природи;

–         до культури і мистецтва;

–         до праці;

–         до себе (до свого фізичного, психічного, соціального «Я»)