Методична робота

Методична робота – це цілісна, заснована на досягненнях науки і передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

  Методична робота в ліцеї – це цілісна, багаторівнева, багатофункціональна система взаємопов’язаних дій, націлених на вивчення та підвищення педагогічної майстерності кожного педагогічного працівника. Одним із провідних напрямів методичної роботи навчального закладу є створення якісного механізму взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, який ґрунтується на дотриманні принципу єдності всіх інтересів. Тому, головними завданнями ліцею є забезпечення підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника, вироблення ефективного інструментарію для реалізації основної мети навчання та виховання на сучасному етапі.


Основні завдання методичної роботи в закладі:

  • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника;
  • упровадження в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій, використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
  • вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду;
  • розвиток традиційних і пошук нових ефективних форм методичної роботи;
  • проведення постійного моніторингу суб’єктів навчального процесу щодо визначення їхніх інтересів, уподобань, здібностей, можливостей, бажань, з метою їх максимальної реалізації;
  • розвиток потреби педагогічних працівників щодо професійного вдосконалення, спрямування його на реалізацію власної освітньої траєкторії протягом життя;
  • забезпечення відповідальності кожного учасника педагогічного процесу за результат своєї праці, сприяння прагненню викладачів до саморозвитку, творчості, прояву ініціативи.

Також, методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвитку творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної діяльності із запровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес для створення інформаційного освітнього простору.