Методичні надбання

Обласні педагогічні читання – 2024

З метою удосконалення педагогічної майстерності педпрацівників 24 січня 2024 року відбулися обласні педагогічні читання з теми «Трансформація іміджу випускника ЗП(ПТ)О: практики формування навичок XXI століття в освітньому процесі», які були направлені на відкритий обмін досвідом щодо сучасних практик формування учнівських навичок XXI століття в освітньому процесі.

В ході обласного методичного заходу викладач зарубіжної літератури, Тетяна Дегтяренко, висвітлила тему: «Сучасні освітні технології – крок назустріч успішному випускнику», а майстер виробничого навчання Тетяна Григораш презентувала власний досвід за темою: «Навички XXI століття: розвивати, не можна відмовитись».

Учасники заходу презентували власні методичні напрацювання, творчі ідеї та конкретні приклади впровадження інновацій в практику роботи.

Інноваційні підходи впровадження цифрових технологій в освітній процес

У Державному навчальному закладі «Олександрійський професійний ліцей» відбувся методичній захід на тему «Інноваційні підходи впровадження цифрових технологій в освітній процес».

Використання цифрових технологій в освітньому процесі є актуальною темою, оскільки їх застосування сприяє покращенню доступності та ефективності навчання. Завдяки цифровим технологіям учні можуть здобувати знання, використовуючи різноманітні інтерактивні інструменти, що дозволяє зробити процес навчання більш ефективним та забезпечує доступ до новітніх технологій та знань, що в свою чергу, забезпечує більш ефективне засвоєння матеріалу.

Під час методичного заходу педагогічні працівники ліцею поділились досвідом використання цифрових технологій у своїй роботі для мотивації учнів під час освітнього процесу та практикою організації уроків у дистанційному форматі. Використання цифрових технологій в освітньому процесі дозволяє досягати нових освітніх результатів, які відповідають вимогам сучасного цифрового суспільства.

Педагогічні читання –2024

Педагогічні читання – це одна з добрих традицій та неодмінна частина методичної роботи, що дозволяє просувати інноваційні ідеї в педагогіці, обговорювати актуальні проблеми освіти, сприяє розвитку професіоналізму й удосконалює професійну майстерність педагогів та дозволяє забезпечувати їх високий професійний рівень.

Така форма роботи уже традиційна в нашому ліцеї під час зимових канікул. Не дивлячись на певні обмеження воєнного часу, ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ-2024 відбулися 10 січня 2024 року на тему: «Сучасні інструменти педагога – дієвий спосіб мотивування учнів до навчання та підвищення його результативності».

Сучасні інструменти покликані зацікавити та захопити процесом, мотивувати до навчання, підвищити активність та ефективність уроків. Сьогодні неможливо уявити ефективну роботу педагогічного працівника без улюблених цифрових інструментів. У ході виступів та творчої дискусії педагогічні працівники презентували власний досвід роботи щодо використання сучасних інструментів та онлайн-сервісів для мотивації. Даний методичний захід дав можливість педагогам обмінятися досвідом, думками та розширити свою педагогічну скарбничку.
Всеукраїнський вебінар «Використання елементів STЕM-навчання під час освітнього процесу в ЗП(ПТ)О»

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу колаж.jpg

23 листопада 2023 року відбувся Всеукраїнський вебінар на тему «Використання елементів STЕM-навчання під час освітнього процесу в ЗП(ПТ)О», у якому взяли участь викладачі Державного навчального закладу «Олександрійський професійний ліцей» Тетяна Барановська та Алла Горбань.

Барановська Т.І. поділилась з учасниками Всеукраїнського вебінару інформацією щодо використання елементів STЕM під час уроку інформатики.

Матеріал уроку містить основи формування та застосування практичних умінь і навичок роботи з технологіями е‑learning (хмарні технології), інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ), технологіями штучного інтелекту та процес формування досвіду роботи здобувачів освіти зі створення 3D-моделей та проведення комп’ютерного експерименту.

Гобань А.В. презентувала використання елементів STEARM освіти на уроках англійської мови у підготовці конкурентоспроможного робітника, де розглядалося питання «Як зацікавити учнів вивченням англійської мови?». Викладач розповіла про створенні відеоролики, комікси та мультфільми, які дозволяють використовувати неординарні підходи на уроках, навчати більш мотивованих та зацікавлених учнів.

Сучасний тренд «STЕM-освіта» – є надзвичайно актуальним феноменом щодо отримання молоддю конкурентних переваг у різних сферах людської діяльності. Саме STEM-освіта сприяє підготовці компетентних фахівців і забезпечує високий науковий потенціал держави.

Обласні педагогічні читання – 2023

З метою удосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників 24 січня 2023 року відбулися обласні педагогічні читання з теми «Сучасні підходи до підготовки кваліфікованих робітників в умовах реформування професійно-технічної освіти», які були направлені на відкритий обмін досвідом  з навчання та виховання здобувачів освіти.

В ході обласного методичного заходу викладач професійно-практичної підготовки ліцею Горовецька Інна Миколаївна презентувала власний досвід за темою: «Цифрові інструменти розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників». Викладач поділилися власними ідеями щодо професійної освіти в контексті інноваційних перетворень використовуючи сучасні підходи та цифрові інструменти на уроках для забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників.

Сьогодні, кожен педагог ставить за мету навчити учнів використовувати новітні досягнення в інформаційному просторі, сприяти опануванню інформаційної культури, всебічному розвитку і компетентності особистості. Тому актуальним є проведення STEM-уроку, який дасть змогу учням розвивати логічне мислення, наукову та технічну грамотність і вчитися вирішувати поставлені задачі.

Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського

В ліцеї 31 жовтня 2023р. відбувся онлайн психолого-педагогічний семінар на тему «Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського та становлення педагогіки партнерства». На семінарі виступили методист Тетяна Барановська та практичний психолог Ольга Акацатова. Захід був проведений з нагоди відзначення та вшанування 105-річниці від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського.

Тетяна Барановська у своєму виступі висвітлила питання щодо спадщини Василя Сухомлинського в педагогічній сфері: унікальність його ідей, популярність, визнання. Наголосила на основних принципах педагогіки Василя Сухомлинського: виховання через любов і довіру, індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей. Звернула увагу на інноваційні методики, запроваджені В.Сухомлинським: методи «родинного кола», система імітаційно-рольових ігор, метод проектів та зупинилася на соціальному впливі, значеннях спадщини В. Сухомлинського та становленні педагогіки партнерства: взаємодія вчителя та учня, партнерство з батьками, співробітництво в команді.

Про Василя Сухомлинського як надзвичайну багатогранну людину, талановитого педагога, дослідника та психолога, якого по праву можна вважати «психологізатором» педагогічної діяльності того часу, розповіла Ольга Акацатова, яка наголосила про важливі і актуальні аспекти навчання та виховання молоді, а саме про унікальну систему розвитку особистості учня, що створив В.О. Сухомлинський, яка охоплює всі вікові групи, змістовно й методично об’єднує урочну та позаурочну діяльність, залучає до цього процесу всіх учасників освітньої діяльності і все це базується на глибокому і все сторонньому знанні психологічних закономірностей і механізмів розвитку особистості.

Учасники семінару по новому поглянули на унікальну педагогічну спадщину видатного українського педагога Василя Сухомлинського.

Педагогічні читання –2023

Сьогодення висуває нові вимоги до запровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій, пошуку нових форм і методів організації навчального процесу з метою формування конкурентноспроможного робітника.

Для удосконалення професійної майстерності педагогів 11 січня 2023 року у ліцеї відбулися ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ-2023 на тему: «Цифрові інструменти розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників».

Цифрові компетентності – це базова річ, без якої неможливо уявити ефективну роботу сучасного педагогічного працівника.

У ході виступів та творчої дискусії педагогічні працівники презентували власний досвід роботи щодо використання цифрових інструментів та онлайн-сервісів. Даний методичний захід дав можливість педагогам обмінятися досвідом, думками та розширити свою педагогічну скарбничку.

Застосування сучасних технологій навчання засобами цифрової освіти

10 січня 2023 року у Державному навчальному закладі «Олександрійський професійний ліцей» відбувся методичній захід на тему «Застосування сучасних технологій навчання засобами цифрової освіти», під час якого викладачі ліцею поділились досвідом використання електронних освітніх ресурсів у своїй роботі.

Віталій Сичов презентував особистий блог, розповівши про його переваги та особливості застосування як платформи для зберігання цифрових дидактичних інструментів.

Тетяна Барановська поділилась інформацією щодо використання цифрового кейса викладача інформатики через практичне застосування різних інтернет-ресурсів та сервісів.

Сергій Клішанець приділив увагу інтелектуальним картам, які дозволяють візуально представляти дані у цифровому форматі. Дана інформація допоможе доповнити знання якісними прикладами та акцентами, на що слід звернути увагу в умовах сьогодення .

«Цифрова культура та розвиток інформаційно-цифрових компетентностей педагогічних  працівників у контексті діджиталізації освіти»

Калейдоскоп виробничих інновацій в галузі ресторанного сервісу: “Кухня квітів – настрій смаків”.

Технологія перевернутого навчання.

Управлінський контроль під час організації дистанційного навчання.