Методичні надбання

Обласні педагогічні читання – 2023

З метою удосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників 24 січня 2023 року відбулися обласні педагогічні читання з теми «Сучасні підходи до підготовки кваліфікованих робітників в умовах реформування професійно-технічної освіти», які були направлені на відкритий обмін досвідом  з навчання та виховання здобувачів освіти.

В ході обласного методичного заходу викладач професійно-практичної підготовки ліцею Горовецька Інна Миколаївна презентувала власний досвід за темою: «Цифрові інструменти розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників». Викладач поділилися власними ідеями щодо професійної освіти в контексті інноваційних перетворень використовуючи сучасні підходи та цифрові інструменти на уроках для забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників.

Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського

В ліцеї 31 жовтня 2023р. відбувся онлайн психолого-педагогічний семінар на тему «Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського та становлення педагогіки партнерства». На семінарі виступили методист Тетяна Барановська та практичний психолог Ольга Акацатова. Захід був проведений з нагоди відзначення та вшанування 105-річниці від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського.

Тетяна Барановська у своєму виступі висвітлила питання щодо спадщини Василя Сухомлинського в педагогічній сфері: унікальність його ідей, популярність, визнання. Наголосила на основних принципах педагогіки Василя Сухомлинського: виховання через любов і довіру, індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей. Звернула увагу на інноваційні методики, запроваджені В.Сухомлинським: методи «родинного кола», система імітаційно-рольових ігор, метод проектів та зупинилася на соціальному впливі, значеннях спадщини В. Сухомлинського та становленні педагогіки партнерства: взаємодія вчителя та учня, партнерство з батьками, співробітництво в команді.

Про Василя Сухомлинського як надзвичайну багатогранну людину, талановитого педагога, дослідника та психолога, якого по праву можна вважати «психологізатором» педагогічної діяльності того часу, розповіла Ольга Акацатова, яка наголосила про важливі і актуальні аспекти навчання та виховання молоді, а саме про унікальну систему розвитку особистості учня, що створив В.О. Сухомлинський, яка охоплює всі вікові групи, змістовно й методично об’єднує урочну та позаурочну діяльність, залучає до цього процесу всіх учасників освітньої діяльності і все це базується на глибокому і все сторонньому знанні психологічних закономірностей і механізмів розвитку особистості.

Учасники семінару по новому поглянули на унікальну педагогічну спадщину видатного українського педагога Василя Сухомлинського.

Педагогічні читання –2023

Сьогодення висуває нові вимоги до запровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій, пошуку нових форм і методів організації навчального процесу з метою формування конкурентноспроможного робітника.

Для удосконалення професійної майстерності педагогів 11 січня 2023 року у ліцеї відбулися ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ-2023 на тему: «Цифрові інструменти розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників».

Цифрові компетентності – це базова річ, без якої неможливо уявити ефективну роботу сучасного педагогічного працівника.

У ході виступів та творчої дискусії педагогічні працівники презентували власний досвід роботи щодо використання цифрових інструментів та онлайн-сервісів. Даний методичний захід дав можливість педагогам обмінятися досвідом, думками та розширити свою педагогічну скарбничку.

Застосування сучасних технологій навчання засобами цифрової освіти

10 січня 2023 року у Державному навчальному закладі «Олександрійський професійний ліцей» відбувся методичній захід на тему «Застосування сучасних технологій навчання засобами цифрової освіти», під час якого викладачі ліцею поділились досвідом використання електронних освітніх ресурсів у своїй роботі.

Віталій Сичов презентував особистий блог, розповівши про його переваги та особливості застосування як платформи для зберігання цифрових дидактичних інструментів.

Тетяна Барановська поділилась інформацією щодо використання цифрового кейса викладача інформатики через практичне застосування різних інтернет-ресурсів та сервісів.

Сергій Клішанець приділив увагу інтелектуальним картам, які дозволяють візуально представляти дані у цифровому форматі. Дана інформація допоможе доповнити знання якісними прикладами та акцентами, на що слід звернути увагу в умовах сьогодення .

«Цифрова культура та розвиток інформаційно-цифрових компетентностей педагогічних  працівників у контексті діджиталізації освіти»

Калейдоскоп виробничих інновацій в галузі ресторанного сервісу: “Кухня квітів – настрій смаків”.

Технологія перевернутого навчання.

Управлінський контроль під час організації дистанційного навчання.