Методичні рекомендації

 

Методичні рекомендації

 

 

 

Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-430 від 11.08.2020

 

 

Лист МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020-2021 н.р.”

 

 

ДОДАТОК

 

   

Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf

 

Методика дистанційного навчання: збірник статей

https://drive.google.com/file/d/1rHbsFcm4_ierebIBicVoWCuuFSKmYZd5/view?fbclid=IwAR1YodwemRzUuh7hZbDCWH9LeHHR4NdIXvhTLtHovyP-20AVEafAqMtQuSg

 

Методичні рекомендації щодо подання матеріалів для присвоєння  звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», керівник гуртка-методист»

Методичні рекомендації щодо виконання слухачами випускних робіт (за денною формою навчання)

Індивідуальна форма навчання

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

Лист МОН від 04.11.2019 № 1/9-683 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників»

Лист МОН від 03.07.18 №19-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів  у 2018-2019 н.р.»

Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-503 «Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою» (ДОДАТОК)

Лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2019 року № 1-11-5966 “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019-2020 н.р.”

Лист МОН від 10.06.2019 № 19-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019-2020 н.р.”

(ДОДАТОК)