МК класних керівників

Робота класних керівників спрямована на:

формування в учнівських колективах престижності праці, підвищення ролі робітничих професій, розуміння їхнього значення в особистісному розвитку та місце у соціально-економічному розвитку держави;

– збереження національної культури, традицій та звичаїв народів, що проживають в Україні, підтримку почуття національної самосвідомості у поєднанні з розумінням місця і ролі свого народу і країни в розвитку світової культури;

– розвиток творчих можливостей і здібностей учнів;

– виховання в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя;

– розвиток конкретних інтелектуальних, вольових, емоційних, фізичних здібностей та якостей вихованців;

– виховання особистості в колективі; формування умінь налагоджувати взаємодію, співпрацю, вміння дипломатично виходитиз конфліктних ситуацій;

– використання можливостей учнівського самоврядування у вихованні активної соціальної позиції учнів, розвитку їх уміння брати й на себе відповідальність за прийняті рішення;

– впровадження сучасних виховних систем у педагогічну практику.