МК професій ресторанного сервісу

Методична комісія ресторанного сервісу

Методична комісія об’єднує в собі
 3 викладачів і 10 майстрів виробничого навчання

Мета діяльності:
 
зростання рівня педагогічної майстерності, активізація творчого потенціалу кожного викладача та майстра виробничого навчання методичної комісії.   
– надання реальної, діючої допомоги педагогам у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і вмінь, необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей.  

Головними  завданнями  методичної комісії є:

 • Забезпечення методичного супроводу розробки навчальних програм, навчально-методичних, науково-методичних та дидактичних матеріалів;
 • Розробка, розгляд, аналіз навчально-методичної документації, внесення коректив та змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компоненту та сучасних інноваційних технологій;
 • Вивчення і впровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання в навчальний процес, аналіз цієї роботи;
 •  Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, зміцнення матеріально-технічної бази навчання;
 • Аналіз стану і результатів навчально-виробничої діяльності, якості знань, умінь і навичок учнів;
 • Організація та проведення конкурсів фахової майстерності, предметних олімпіад, вікторин,  майстер-класів, виставок, дегустацій та інших заходів;
 • Сприяння дослідницькій та пошуковій роботі педагогічних працівників та учнів;
 • Створення умов для всебічної самоосвіти і підвищення рівня педагогічної і професійної майстерності;
 • Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності
 • Популяризація професій ресторанного сервісу, волонтерська і профорієнтаційна робота.
 • Організація взаємодії з іншими навчальними закладами, навчально- методичними та науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти, рецензування та апробації навчально-методичних матеріалів, тощо

Методична комісія працює над проблемою:

         «Інформатизація освітнього процесу з метою впровадження сучасних виробничих технологій в навчально-виробничу діяльність»

План реалізації науково-методичної проблеми

з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні
1   Дослідження навчально-методичної документації на предмет вивчення і впровадження технологій інформатизації освітнього процесу Вересень 2018  – червень 2021 рр Методист ДНЗ ОПЛ
Голова МК ,
Члени МК
2 Уточнення цілей та завдань ЕНМП Серпень-вересень 2018р Методист ДНЗ ОПЛ
Голова МК,
Керівники творчих груп
3 Створення програми щодо реалізації ЕНМП Серпень-вересень 2018р Керівники підрозділів, члени мк
4 Проведення лекцій, тренінгів, методичних та практичних семінарів. засідань мк  щодо проблеми інформатизації освітнього процесу 2018-2020р Керівники підрозділів, члени мк
5 Проведення конференцій за фаховою літературою та інших джерел, в яких висвітлюється проблема інформатизації освітнього процесу 2018-20120р Методист, члени мк, бібліотекар
6 Активізація роботи творчих груп з напрямками роботи 2018-2021р Члени мк
7 Удосконалення самоосвіти членів МК 2018-2021р Члени мк
8 Активізація роботи «Школи кулінарної майстерності» 2018-2021р Голова мк, голова ШКМ, члени мк
9 Творче впровадження ідей ЕНМП членами МК
в навчально-виховний процес
2018-2021р Члени мк
10 Проведення відкритих уроків, тренінгів, семінарів і відкритих засідань з застосуванням інноваційних виробничих технологій 2018-2021р Члени мк
11 Аналіз та управління процесом впровадження 2018-2021р Керівники підрозділів, голова мк
12 Підбиття підсумків роботи, формування нових традицій ліцею Поетапне 2019,2020, 2021 рр Керівники підрозділів, голова мк, члени мк
13 Видання друкованих матеріалів, обмін досвідом з колегами з інших навчальних закладів, узагальнення досвіду в обласному НМК 2021р Керівники підрозділів, голова мк, члени мк