Соціально-психологічна служба

«Всі значні бої відбуваються у середині нас»

Ш. Кооп

Діяльність практичного психолога і соціального педагога у ліцеї – це сприяння особистісному зростанню та професійному становленню учнів.  В період навчання здійснюється професійна ідентифікація та професійна адаптація майбутнього спеціаліста. Робота психолога і соціального педагога базується на “Положенні про психологічну службу в системі освіти України”; Законах, постановах та інших нормативних актах Міністерства освіти і науки України. Робота практичного психолога і соціального педагога спрямована на адаптацію учня в колективі, професії, його соціалізацію, психолого-педагогічний  супровід навчально-виховного процесу. Соціальний педагог здійснює соціальний супровід незахищених категорій учнів.

Головними видами діяльності служби є:

 • психодіагностична робота;
 • консультативна робота;
 • корекційно-відновлювальна і розвивальна діяльність;
 • просвіта, навчальна діяльність;
 • прогностична;
 • діагностична;
 • профілактична;
 • організаційно-методична робота;
 • за потребою зв’язки з громадськістю;

Етичний кодекс психолога твердить:

 •   Дотримуватися умов конфіденційності.
 •   Не наносити шкоди клієнту.
 •   Не експлуатувати відносин залежності, що виникають у ході терапії.
 •   Діяти лише в межах професійної компетенції.
 •   Спиратися на згоду клієнта, який розуміє суть того, що відбувається та є обізнаним про можливі наслідки.