Інша інформація

Витяг із протоколу засідання педагогічної ради № 6 від 02.05.2024р. Про результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників

Витяг із протоколу засідання педагогічної ради №5 від 21.03.2024р. Про результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників

Витяг із протоколу засідання педагогічної ради №6 від 13.04.2023р. Про результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників