«Від «чайника» до profi»

«Від «чайника» до profi»

Професія «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» має широкий спектр знань, умінь та навичок. У зв’язку з цим перший крок у напрямку її освоєння це курс  від «Чайника» до Profi».

 Такий курс – це можливість вивчити теоретичні знання та одночасно набути і вдосконалити практичні навички. Модульна програма, розроблена для учнів, розрахована на поступовий розвиток умінь вести бухгалтерський облік від початкового до експертного рівня.

Дивіться самі: гроші постійно переходять від одного до іншого, усі щось продають або купують. Тільки й устигай усе правильно та вчасно оформлювати. Саме цьому майбутні обліковці навчаються у ліцеї.

Перші кроки до професії дуже цікаві,  попереду багато нової та корисної інформації – навчання та практична діяльність.

Сьогодні учні групи ОТ -1 вивчають цікаву  тему: «Облік касових операцій. Заповнення первинних документів та облікових регістрів. Обробка звіту касира. Основні бухгалтерські записи по рахунку 30 “Каса”». Так склалося, що не можливо  знайти підприємства чи підприємця, який би не стикався з готівкою.

Що каже історія… Царським «Наказом  губернаторам  і воєводам»  від 01.12.1728р. наказувалося акуратне ведення обліку  та лічильних  книг, тобто «Книги  прибуткові та  видаткові»  необхідно мати  в чистоті  і щоб у них  скребень  і  переправлень не  було,  особливо  по приходу  і витраті. На клаптиках  окремих  не записувати, тому що від цього можуть відбутися неприємності.

З перших уроків виробничого навчання учні починають вивчати новітні технології та працюють з програмам «Укрбанк» та «1С: Бухгалтерія»

 Мета уроків виробничого навчання – познайомитися з принципами оформлення касових документів, навчитися оформляти документи і формувати касову книгу, Журнал-ордер №1 та Відомість 1.1 

Тому перед нами стоять наступні завдання:

  • познайомитися з видами касових документів, правилами їх оформлення
  • навчитися: відкривати прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, вводити необхідну інформацію в програмі «Укрбанк» та «1С: Бухгалтерія»;
  • проводити документи і в кінці роботи сформувати касову книгу пронумеровану та прошнуровану і в програмах «Укрбанк» та «1С: Бухгалтерія» за  допомогою меню і вивести документи на друк;
  • заповнити  журнал-ордер №1 та відомість 1.1.

Знання та уміння, які учні отримали  в ході уроків виробничого навчання, дозволять їм у майбутньому правильно  організувати облік у касі, належно  вести   роботу з готівкою на підприємстві.

Перші кроки від «Чайника» до Profi»  з професії дуже цікаві, а попереду багато нової та корисної інформації.