Поетапна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи АсЕл – 4 з професії електрозварник ручного зварювання. Рівень кваліфікації – 2 розряд

Поетапна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти групи АсЕл – 4   з професії електрозварник ручного зварювання. Рівень кваліфікації – 2 розряд

Поетапна кваліфікаційна атестація мала на меті визначити готовність учнів, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту, самостійно виконувати комплекс робіт зазначених в кваліфікаційній характеристиці з обраної професії відповідного розряду.

У процесі   складання  теоретичної частини  письмових комплексних  кваліфікаційних  завдань  учні групи АсЕл – 4 показали належний рівень професійних компетентностей з обраної професії.  Обсяги й рівень знань,  умінь та практичних навичок учнів,  які  пройшли  навчання з професії електрозварник ручного зварювання відповідають   вимогам   кваліфікаційної   характеристики професії  кваліфікованого робітника та змісту робочих навчальних програм. За рішенням державної кваліфікаційної комісії, враховуючи результати виконання кваліфікаційної пробної роботи, всім учням групи АсЕл-4 присвоєно робітничу кваліфікацію електрозварник ручного зварювання 2 розряду.