Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (Форма_4-2) за дев’ять мiсяцiв_2021_року_(0611091)4_стр.

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (Форма4-2) за дев’ять мiсяцiв_2021року (0611091) 4стр.