Критерії оцінювання виховної роботи

Критерії   оцінювання   організаційно-виховної   роботи   класного керівника з учнями та педагогічної роботи з батьками:
1.
Організаційно-виховна робота з учнями:

 • проведення класних годин і зборів, актуальність їх тематики;
 • індивідуальна робота     з     учнями,     їх     ефективність     і
  результативність;
 • роль учнівського колективу в підготовці колективних творчих
  справ, допомога в їх проведенні;
 • допомога учням у проведенні диспутів, тематичних вечорів
  тощо;
 • допомога учням у фізично-оздоровчій роботі;
 • дослідницька діяльність учнів;
 • організація екскурсій, туристських походів;
 • керівництво органами учнівського самоврядування групи;
 • ведення навчально-виховної документації.

2.Педагогічна робота з батьками:

 • проведення батьківських зборів;
 • індивідуальна робота з батьками;
 • відвідування батьків за місцем роботи і проживання;
 • робота з батьківським активом;
 • впровадження нових підходів до роботи з батьками;
 • робота з організації психолого-педагогічної освіти батьків.

 Критерії оцінювання індивідуальної виховної роботи педпрацівників з учнями:

 • вміння поставити найближчі педагогічні завдання і означити перспективи в роботі з кожним учнем;
 • створення атмосфери доброзичливості, взаємодопомоги;
 • урахування й використання виховної ролі сім’ї – у формуванні особистості учня;
 • вміння вести психолого-педагогічне спостереження і використовувати інформацію про особисті якості учнів;
 • організація спільної діяльності для виконання колективних творчих справ;
 • щире ставлення до учнів, об’єктивне оцінювання вчинків дітей;
 • оцінювання навчальної діяльності і поведінки учнів.