Виробнича практика групи АсЕл – 4

Виробнича практика групи АсЕл – 4

Виробнича практика є обов’язковим елементом навчального процесу  учнів професійної (професійно-технічної) освіти. Вона  передбачає виконання учнями на робочих місцях усіх видів робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою, допомагає закріпити набуті під час навчального процесу знання, уміння та навички.

В даний час учні групи АсЕл-4  проходять виробничу практику за професією  «Слюсар з  ремонту колісних транспортних засобів» на підприємствах міста Олександрії та Олександрійського  району,  готуючись зробити крок у нове, вже доросле  професійне життя.  

Учні проходять виробничу практику на таких підприємствах, як:

  1. станції технічного обслуговування;
  2. майстерні ремонту автомобілів.

Під керівництвом кваліфікованих майстрів вони послідовно закріплюють здобуті уміння та навички, вчаться використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, самостійно та якісно виконувати виробничі роботи, передбачені тематичним планом виробничої практики.

Учні  здобувають навички  виконувати  технічне обслуговування та ремонт автомобілів, а також застосування новітніх  технологій на виробництві.

Виробнича практика наближає учнів до реалій виробництва, готує до майбутньої самостійної професійної діяльності, надає можливість вивчити досвід кращих працівників і в подальшому відчувати себе впевненішими на вимогливому ринку праці.

Після закінчення виробничої практики учні групи продемонструють свої удосконалені та закріплені знання, уміння  та навички  під час проведення кваліфікаційних пробних робіт.