Сучасні методи креслення

Сучасні методи креслення

Система КОМПАС-3D — інтерактивний графічний редактор з сучасним інтерфейсом, оснащений інструментальними засобами, які дозволяють створювати твердотілі об’єкти з використанням набору елементарних параметричних тіл (паралелепіпед, циліндр та ін.), а саме просторові твердотілі та каркасні моделі об’єктів (деталей, вузлів, виробів, будівель і т. п.) при виконанні проектно-конструкторських, технологічних та дизайнерських робіт в машинобудуванні, приладобудуванні, будівництві.

КОМПАС-3D дозволяє: Імітувати рухи складових частин виробу в процесі реальної роботи (можуть використовуватися сполучення деталей, що накладаються користувачем у процесі проектування 3D-збірки). Для цих цілей бібліотека дозволяє задавати як переміщення компонентів, так і їх обертальний рух. Є можливість автоматично перевіряти колізії (зіткнення деталей) у процесі руху для виявлення помилок у проектуванні. Наочно імітувати процес «розбирання-збірки» виробу для застосування в інтерактивному електронному технічному керівництві.