Педагогічні читання –2021

Педагогічні читання –2021

13 січня 2021 року у ліцеї відбулися онлайн ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ-2021 через сервіс ZOOM на тему: «Формування інформаційного середовища  як передумова забезпечення якості підготовки конкурентноспроможного робітника».

На сучасному етапі інформатизації суспільства та модернізації системи освіти актуальним є питання інформаційно-ресурсного забезпечення процесу створення та впровадження інформаційного освітнього середовища для підготовки конкурентноспроможного робітника.

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в усіх сферах діяльності закладу. Відповідно, основноюфункцієюінформаційного середовища є реалізація оперативного обміну інформацією та її зберігання в такій формі, яка забезпечить подальше використання в процесі відтворення знань.

Невід’ємною частиною методичної роботи педагогічного працівника є самоосвіта, самовдосконалення  та самоаналіз. А своєрідним підсумком методичної діяльності є педагогічні читання, що проводяться з метою ознайомлення з досвідом роботи, удосконалення науково-методичного рівня професійної компетентності педагогічних працівників, стимулювання творчої ініціативи, пошуку та підтримки творчих освітян.

Під час проведення заходу обговорювались такі питання:

  1.  Нові формати і вимоги сучасного життя та їх вплив на освітній процес.
  2.  Спрямування освітніх інноваційних процесів та модернізацію професійного навчання.
  3.  Викладання англійської мови в умовах дистанційного навчання.
  4.  Методи візуалізації на уроках виробничого навчання.
  5.  Дистанційне навчання та цифрові компетентності педагога – реалії сьогодення та вимоги майбутнього.
  6.  Сучасні стратегії використання ІТ-контенту на уроках української мови та літератури.

Доповідачі ділилися власним досвідом роботи із запропонованих тем. У ході виступів та творчої дискусії викладачі та майстри виробничого навчанняпрезентували свої наробки, розглянули ряд актуальних питань, які спрямовані на удосконалення структури й змісту методичної роботи у розрізі дистанційної освіти та обговорили перспективи розвитку професійної (професійно-технічної) освіти у контексті сучасних змін. Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що для розв’язання одного з основних завдань сучасного освітнього закладу та підготовки випускників до життя в інформаційному суспільстві, необхідно забезпечити високу якість інформаційного середовища закладу та інформаційно досвідчених педагогічних працівників, які його створюють.